tbp electronics wordt VDL TBP Electronics

tbp electronics wordt VDL TBP Electronics

3 juni 2021

Eind 2020 konden wij u met plezier laten weten dat tbp electronics onderdeel werd van VDL Groep. De afgelopen maanden hebben wij nauw samen gewerkt met onze nieuwe collega’s en zijn wij onder anderen gekomen tot het voeren van een nieuwe bedrijfsnaam. Wij informeren u dat onze bedrijfsnaam per 1 juli 2021 zal wijzigen van tbp electronics bv in: VDL TBP Electronics bv

                        
Alle bij u bekende bedrijfsgegevens, zoals ons adres, telefoonnummer, bankgegevens, KvK- en BTW-nummer blijven ongewijzigd. Onze website en de e-mailadressen veranderen wel:

ons nieuwe webadres per 1 juli 2021 is: www.vdltbpelectronics.com
ons nieuwe mailadresformat per 1 juli 2021 is: voorletter.tussenvoegsel.achternaam@vdltbpelectronics.com
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@tbp.nl of per 1 juli 2021 via info@vdltbpelectronics.com. Op verzoek sturen wij u met plezier een overzicht van de nieuwe mailadressen. Wij verzoeken u de nodige wijzigingen deze maand door te voeren in uw administratie om de overgang soepel te laten verlopen. En aangezien onze bedrijfsslogan #Krachtdoorsamenwerking is, zien wij uit naar een plezierige verdere samenwerking met u!

Terug